ATEX, wat is dat?

Deze blog gaat over wat ATEX betekent. ATEX is een familie van normen voor apparatuur, ontworpen om de noodzakelijke mate van bescherming te bieden tegen de effecten van een mogelijk explosieve atmosfeer. De ATEX-richtlijn van de Europese Unie vereist dat alle apparatuur die in de Europese Unie op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, is ontworpen om bestand te zijn tegen een explosieve atmosfeer. De ATEX-richtlijn is van toepassing op apparatuur die in contact komt met gassen, dampen, stof of nevels die explosief kunnen zijn. Deze blog gaat over wat ATEX betekent en waar het op van toepassing is.

Verschillende soorten ATEX zones

Omdat er veel verschillende explosieve atmosferen zijn, zijn er zes verschillende zones ingesteld. Drie waar gas in de explosieve atmosfeer kan zijn, en drie waar stof in de explosieve atmosfeer kan zijn.

  • Gas zones houdt in dat er explosiegevaarlijke vloeistoffen, dampen of gassen in de atmosfeer aanwezig kunnen zijn of zijn.
  • Stof zones houdt in dat er explosiegevaarlijke vaste stoffen, vezels of stofdeeltjes in de atmosfeer aanwezig kunnen zijn of zijn. Wat voorbeelden hiervan zijn: houtvezels en zaagstof, of voedingsingrediënten in poedervorm.

Deze zones hebben allemaal een cijfer toegekend gekregen.

Gas zones

De gas zones hebben of een 0, 1, of 2 gekregen. Dit zijn de verschillende gradaties qua risico’s. Bij 0 is er een groot tot permanent risico op explosiegevaar. Dit komt doordat er in deze ruimtes bijna altijd of voor langere periodes een explosiegevaarlijke gasmengsel aanwezig is.

Bij 1 is het risico minder groot. In deze zones is er tussen de 0,1% en 10% van de tijd een explosieve atmosfeer aanwezig. Dit duidt dus niet aan dat deze zone minder gevaarlijk is dan zone 0.

Bij ATEX led armaturen is het risico nog minder. In zulke zones is de kans zeer klein dat er een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn of is. Hier wordt aangehouden dat de explosiegevaarlijke atmosferen minder dat 0,1% van de bedrijfsduur aanwezig is. Dit is de meest voorkomende gas zone omdat er minder strenge eisen worden gesteld.

Stof zones

Voor stof zones gelden dezelfde richtlijnen als voor gas zones. Alleen is de nummering anders. Voor stof zones heb je de nummer 20, 21 en 22. De manier waarop je gecertificeerd wordt is wel anders. Omdat er andere technische eisen zijn dan voor gas zones. Zo kan het zijn dat iets wat geschikt is voor een zone 22, niet geschikt is voor een ATEX zone 2. De praktijk leert wel dat in de meeste gevallen dit soort product geschikt zijn voor beide zones.

Andere Artikelen